Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

Sanktioner

Sanktioner har länge använts av det internationella samfundet mot länder, regimer eller politiska rörelser som ansetts bryta mot internationell rätt eller andra regelverk. Sanktioner införs för att det internationella samfundet på fredlig väg vill försöka påverka statens, gruppens eller individens beteende genom ekonomiska och politiska åtgärder. Det finns olika former av sanktioner; alltifrån total blockad till riktade åtgärder mot individer eller grupper.

Sanktioner kan bara tillämpas av stater och internationella organ. Det civila samhällets roll är att uppmana till sanktioner och övervaka deras efterlevnad. Att ställa krav på våra makthavare att införa sanktioner är ett sätt att se till att de tar sitt ansvar vad gäller internationella lagar och mänskliga rättigheter.

BDS-rörelsen kräver att Israel mäts med samma måttstock som andra länder.

FN och EU genomför i nuläget sanktioner mot ett tjugotal länder, regimer och grupper för olika brott mot folkrätten och FN-beslut. Ingen av dessa har gjort sig skyldig till lika många olika sorters brott mot mänskliga rättigheter, FN-resolutioner och internationella domstolsutslag som Israel. Trots att Israel alltså tveklöst befinner sig i samma kategori som länder som idag utsätts för sanktioner, har inga sådana åtgärder vidtagits gentemot Israel. Tvärtom; Israel belönas konsekvent för sina folkrättsbrott.

Tills dess att Israel upphör med ockupationen och följer internationell rätt, FN- konventioner och mänskliga rättigheter, kräver vi:

  • att Israels förmånliga associeringsavtal med EU upphävs. Israel har det mest förmånliga frihandelsavtalet med EU som något icke-medlemsland åtnjuter. Avtalet innehåller en klausul om respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer och ger EU skyldighet att reagera på Israels kränkningar av desamma. Israel kan inte visa upp någon utveckling mot ökad respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt och dess implementering av avtalets bestämmelser är i flera avseenden olaglig.
  • att allt militärt samarbete med Israel avbryts. Både EU och Sverige bedriver idag militärt samarbete med Israel.
  • att ekonomiska, militära, diplomatiska, kulturella, idrottsliga och akademiska sanktioner införs mot Israel.

Air Jordan

d6_nid: 
1 770