Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

Argumentsamling

Här har vi sammanställt en liten argumentsamling som du kan använda i dialogen med din butik och om du vill uppmana andra att inte köpa israeliska varor. Hör av dig till PGS om du har någon fråga du inte får svar på här. info@palestinagrupperna.se

1. Butiken har en policy kring varor från Israel som vi handlare måste följa.
Svar: Det stämmer inte, varje handlare kan själv bestämma vilka varor han eller hon vill köpa in.

2. Genom ursprungsmärkning av varor ger vi möjlighet till våra medlemmar och kunder att själva ta ställning till om de vill köpa produkter från vissa länder.
Svar: Det sker ofta felmärkning av israeliska varor, apelsiner från Israel kan t.ex. vara markerade som från Spanien. Dessutom kan kunden inte avgöra om varan från Israel kommer från ockuperat område eller inte, det saknas möjligheter att kontrollera det. Därför kan kunden inte själv bedöma utifrån ursprungsmärkningen. Därutöver har varje handlare ett eget ansvar att inte stödja israeliska företag som bidrar till folkrättsbrottslig verksamhet. 

3 A. KFs och Coops kriterier vid val av leverantörer tar inte hänsyn till nationalitet. Enligt KFs policy ska en eventuell bojkott mot handel med enskilda länder avgöras av Sveriges regering och riksdag eller EU och/eller FN.
3 B. Det som händer i Israel just nu är naturligtvis både obehagligt och oroväckande. Dock tar ICA inte politisk ställning i sakfrågan. När det gäller bojkott av ett visst lands varor följer vi FNs och den svenska regeringens rekommendationer när det gäller affärsrelationer med andra länder. Den svenska regeringen har inte aviserat någon handelsbojkott mot Israel.
Svar: Just därför rekommenderar UD svenska företag att iaktta stor försiktighet vid handel med israeliska företag som kan misstänkas bidra till folkrättsbrottslig verksamhet genom att bedriva verksamhet på ockuperat område. Denna rekommendation gäller även Coop, ICA och alla andra livsmedelskedjor. Likaså har EU liksom FN tagit ställning till att bosättningarna är illegala.

4. Varför just Israel, det finns andra regimer som också kränker mänskliga rättigheter.
Svar: Det stämmer att diktatoriska regimer förtrycker grupper och minoriteter i många länder och att lidandet i Palestina inte är det enda. Vi driver frågan i relation till Israel-Palestina och det finns andra rörelser som verkar mot förtryck i andra regioner. Varje land måste bedömas för sig och man bör utvärdera från fall till fall om bojkott och sanktioner är verksamma metoder för att uppnå de mål som man strävar efter. I fallet Israel finns en klar uppmaning från det förtryckta folket till omvärlden att bojkotta Israel och det finns en internationell rörelse som stödjer denna uppmaning. Israel är en stat som uppfyller de kriterier som forskare anser ska föreligga för att en bojkott ska ha avsedd effekt.

5. Den enskilda butiken kan inte göra något, endast ledningen.
Svar: Det stämmer inte. Det är du som butiksägare som beslutar över vad du säljer i din egen butik. Det kan ingen ledning bestämma över.

6. Vi kan inte bestämma vilka länder vi får varor från, det bestämmer våra underleverantörer.
Svar: Det stämmer, men du kan bestämma vilka varor du vill ta in och inte ta in. Oftast kan du välja ett annat lands varor istället för israeliska. Om det inte finns ett alternativ, kontakta då din underleverantör och be dem tillhandahålla alternativ. Om de inte lyssnar, vänd dig till din butikskedjas ledning.

7. (ICA) Vi tror inte att bojkotter slår rätt utan snarare drabbar de som redan är hårt drabbade i ett land.
Svar: Sanktioner är ett diplomatiskt verktyg som både den svenska staten, EU och FN använder sig av för att få vissa länder att respektera folkrätten. Det är ett erkänt verktyg som exempelvis EU idag använder mot ett tjugotal länder. Det är sant att sanktioner kan vara ett trubbigt redskap och drabba de mest utsatta i ett land, vilket exempelvis hände vid sanktionerna mot Irak eller de pågående sanktionerna mot Hamasregeringen. Men detta är inte alltid fallet. Sanktionsforskningen (där svenska forskare är ledande) har visat klart och tydligt att det finns förhållanden där sanktioner är effektiva. De kriterier som föreligger stämmer exakt in på Israel.

8. Vi handlar med leverantörer - inte med länder. Vi har förtroende för de leverantörer vi samarbetar med. Det är dock relativt få produkter vi köper från Israel och då endast säsongsvis - exempelvis citrus. Vi får rimliga försäkringar om att varor inte kommer från ockuperad mark. Skulle någon leverantör inte leva upp till våra krav skulle vi naturligtvis följa upp det.
Svar: Den största exportören av frukt och grönt i Israel är Carmel-Agrexco. Carmel-Agrexco är också den största uppköparen av frukt och grönt från de israeliska bosättningarna. Det finns idag inget trovärdigt system för att garantera varornas ursprung, dvs. om de kommer från av Israel ockuperat område eller inom Israels erkända gränser. FN:s Global Compact, som flera butikskedjor säger sig följa, åberopar försiktighetsprincipen och därav ska butikerna inte sälja israeliska frukter och grönsaker tills de kan garantera att de företag som tillhandahåller dem inte bidrar till ockupations- och bosättningsförhållanden. Detta kan ingen butik göra i dagsläget.

9. (ICA) För att du som kund ska veta varifrån en vara kommer, försöker vi att så tydligt som möjligt märka varan eller på annat sätt tydligt tala om i vilket land varan odlats eller tillverkats. Detta för att du själv ska kunna välja om du vill avstå från att köpa varor från ett visst land.
Svar: Det finns inte någon ursprungsmärkning som kan informera om produkterna kommer från Israel eller av israeliska producenter på ockuperat område. Dessutom sker det omfattande felmärkning av varor från Israel, både i svenska butiker och av exportörerna. Det är väl dokumenterat hur frukter och grönsaker från Israel märkts som spanska, sydafrikanska eller med annat ursprung. Därför kan inte du som kund utifrån ursprungsmärkningen vara säker på om varor kommer från Israel eller israeliska bosättningar på ockuperat område.

Argument
1. Att sälja israeliska produkter stödjer ockupationen, stöd en rättvis fred i Israel-Palestina istället. Låt bli att sälja israeliska varor så gör du freden en tjänst.
2. Den frukt och grönt som importeras till Sverige från Israel kommer från den israeliska grossisten Carmel-Agrexco. Carmel-Agrexco är den största uppköparen av frukt och grönt från de israeliska bosättningarna. Det finns inget sätt att veta vilka av Carmel-Agrexcos varor som kommer från Israel och vilka som kommer från bosättningarna.
3. Det går inte att säkert veta om produkterna ni tar in kommer från ockuperat område eller från Israel. Det fuskas med ursprungsmärkningen, det har bland annat EU-domstolen bekräftat.
4.  Folkrätten säger att man inte får utnyttja den mark som man ockuperar, eller dess naturresurser som t.ex. vatten. Det gör Israel, vilket ni stödjer genom att sälja israeliska produkter.
5. SodaStream tillverkas i den illegala bosättningen Mishor Addumin på ockuperat palestinskt område, och den säljer ni här i er butik!
6. Hälsans Kök ägs av ett israeliskt företag och råvarorna kommer till hälften från Israel.
7. Jag köper gärna israeliska frukter och grönsaker så snart Israel upphör ockupera, förtrycka och diskriminera palestinierna.
8. Det är du som butiksägare som beslutar vilka varor du vill köpa in. Bidra inte till folkrättsbrottslig verksamhet, ta ditt ansvar.
9. Det är flera butiker som redan beslutat att inte sälja israeliska varor, bland annat CityGross, flera ICA-butiker, ett antal Matrebeller och Coop-butiker.
10.  Köp in palestinska varor istället. Varför tror du det är dyrare och krångligare? För att det palestinska området ockuperas av Israel, som stryper alla möjligheter till en livskraftig ekonomi, inte minst import och export av palestinska varor. Det stödjer du genom att köpa in israeliska varor.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1232&blogg=29071
http://www.axfood.se/sv/Miljo-och-ansvar/Bloggar/Asa-Domeij/Dates/2010/1...
http://www.axfood.se/sv/Miljo-och-ansvar/Socialt-ansvar/
http://www.ica.se/Kundtjanst/ICAPolicyerStandpunkter/Varfor-bojkottar-ni...

Nike Air Presto Fly

d6_nid: 
1 886