Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

Palestinagrupperna har ett omfattande åtagande genom vårt informationsarbete i Sverige de biståndsprojekt som vi stödjer i Palestina och Libanon. Du kan stödja vårt arbete genom att bli fadder, medlem eller genom att ge en gåva. Även en liten gåva är behövligt och välkommen. Du kan välja att rikta din gåva till Palestinainsamlingen eller till Palestinagruppernas arbete i Sverige.

Palestinainsamlingen är knuten till vår biståndsverksamhet vars ambition är att bidra till fred i Mellanöstern. Projekten vi stöder är viktiga då vår övertygelse är att en förutsättning för att skapa säkerhet i regionen är att palestinierna får sina rättigheter tillgodosedda. Du kan läsa mer om projekten på hemsidan under rubriken bistånd. Vi bedriver flera projekt med stöd från Sida/Forum Syd. Dessa insatser förutsätter att Palestinagrupperna kan bidra med en egeninsats på upptill 5 % av projektens totala budget. Genom att ge ett bidrag till insamlingen kan PGS insatser mångdubblas. Medel som används till projekt redovisas regelbundet i Palestina Nu, på hemsidan och via Givarbrev 4 ggr/år. Svensk insamlingskontroll kontrollerar årligen att PGS verksamhet bedrivs ändamålsenligt. PGS är medlemmar i FRII.

Palestinagrupperna bedriver också informations- och opinionsbildande arbete i Sverige. Det är numera svårare att få bidrag för detta viktiga och efterfrågade arbete. Exempel på Palestinagruppernas informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige är tidningen Palestina Nu med ett årligt temanummer som skickas till alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige, annat informationsmaterial, hemsidan, bloggen, försäljning av böcker och hantverk, föreläsningar, manifestationer och demonstrationer, påverkansarbete mot politiker och deltagande i media. De bidrag PGS får för vissa delar av denna verksamhet kräver precis som biståndsprojekten en egeninsats bestående av insamlade medel.

I rutan till höger hittar du olika sätt som du kan stödja Palestinagrupperna i Sverige. Du kan klicka på respektive stödform för att läsa mer. I rutan hittar du också våra plusgirokonton.

Nike

d6_nid: 
974