Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

PGS har inför valet 2014 skickat ut en enkät till samtliga nuvarande riksdagspartier och Feministiskt Initiativ med ett antal frågor som rör Palestina och Palestina/Israel-konflikten.

I teorin är majoriteten av de politiska partierna i Sverige, liksom EU och FN överens om att ockupationen ska upphöra och att palestinierna har rätt till en egen stat. Det råder stor enighet om att bosättningarna, ockupationen och de delar av muren som byggts på ockuperad mark är olagliga enligt internationell rätt. Det som skiljer partierna åt är hur man ska nå målen.

Allianspartierna sätter stor tilltro till att konflikten skall lösas genom dialog och förhandlingar ”mellan parterna”, medan de rödgröna och Fi mer förespråkar att omvärlden måste sätta press på Israel.

 

För PGS är frågan om bojkott och sanktioner viktig. Vi tror att BDS – bojkott, desinvesteringar och sanktioner är den viktigaste metoden som motstånd mot ockupationen. BDS är en ickevåldsmetod med brett stöd i det palestinska civilsamhället, där organisationer gått samman för att vädja till omvärlden att inför bojkottaktioner mot Israel till dess att ockupationen upphör. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är de enda partier som klart ställer sig bakom BDS och som kräver sanktioner.

Socialdemokraterna tror inte att bojkott av Israel är rätt väg att gå, men de vill att man ska kunna bojkotta produkter från de illegala bosättningarna och förespråkar en märkning av dessa produkter. Miljöpartiet har inte tagit ställning för BDS, men finner tanken allt mer tilltalande. Mp vill som ett första steg ha en märkning av bosättarprodukter. Även Centerpartiet förespråkar märkning av varor från bosättningar.

Folkpartiet svarar angående BDS att det skulle drabba ”enskilda judiska akademiker”. Det vill vi kraftfullt tillbakavisa. BDS riktar sig inte mot individer och sannerligen inte mot judar. BDS riktar sig mot israeliska institutioner som stödjer ockupationen. Representerar du en sådan institution kommer du att möta BDS.

Det är glädjande att flera partier också är delaktiga i det utomparlamentariska arbetet och bedriver opinionsbildning och deltar i aktioner och demonstrationer för palestiniernas rättigheter. De rödgröna + Fi har synts på dessa arenor och bland annat deltagit med talare vid demonstrationer under senaste Gazakriget. När det gäller Sverigedemokraternas svar anser vi de vara fyllda av felaktigheter och ibland obehagliga formuleringar. Vi har valt att ha med en del av dem, men inte alla. Vi vill avsluta med att påpeka att även om de rödgröna och Fi är de partier som står närmast PGS när det gäller hur Sverige bör agera för att nå en lösning på Palestina/Israel- konflikten, så finns det enskilda ledamöter och aktiva i de andra partierna (förutom SD) som stödjer våra åsikter och även BDS. Vi hoppas att de ska bli ännu fler.

Palestinagrupperna i Sverige

Nike Jordan Melo Shoes