Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

2006-10-06
Välkommen till ditt nya arbete som Sveriges utrikesminister!

Det är med stora förhoppningar Palestinagrupperna i Sverige (PGS) ser fram emot att Sverige får en utrikesminister med gedigen utrikespolitisk bakgrund med stora kunskaper om situationen på de ockuperade palestinska områdena. Vi ser det också som positivt att Fredrik Reinfeldt redan i regeringsförklaringen påpekade att en tvåstatslösning för Palestina/Israel-konflikten kommer att vara en högprioriterad fråga under den kommande mandatperioden.

PGS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som verkar för ett slut på Israels ockupation av palestinska områden, en ockupation som vi ser som det största hindret för att palestinierna skall komma i åtnjutande av sina demokratiska och mänskliga rättigheter. I enlighet med palestiniernas egna önskemål skall de få en suverän stat inom 1967 års gränser.

Vår utgångspunkt är folkrätten, kanske särskilt FN:s säkerhetsråds resolution 242, Internationella domstolens i Haag rådgivande utlåtande av den 9 juli 2004 och bestämmelserna i fjärde Genèvekonventionen.

Vi vill särskilt peka på:

* att det är otillåtet att förvärva territorium genom krig (varför Israels annektering av Jerusalem och Golanhöjderna är olaglig),
* att de israeliska bosättningarna på ockuperad mark är olagliga,
* att den israeliska muren långt inne på ockuperad mark är olaglig samt
* att Sverige har ett folkrättsligt ansvar att aktivt verka för palestiniernas rätt till självbestämmande samt att Israel agerar enligt internationell humanitär rätt.

Vi hoppas att den nya regeringen kommer att arbeta hårt, inom FN och EU, för att Israel skall följa folkrätten, som alltid har varit en hörnpelare inom svensk utrikespolitik. Vi hoppas också att den nya regeringen, liksom vi, anser att en rättvis lösning av Palestina/Israel-konflikten är en förutsättning för såväl fred och stabilitet i regionen som fredliga relationer mellan Västvärlden och den muslimska världen i stort.

De frågor som vi ser som de mest akuta är:

- att Sverige bör ta initiativ till omedelbara stödåtgärder för att hjälpa civilbefolkningen i de ockuperade områdena, inte minst Gaza.

- att Sverige bör efterkomma Internationella domstolens uppmaning till alla FN-stater att vidta konkreta åtgärder för att förmå Israel att riva de delar av muren som byggts på ockuperad mark.

- att allt militärt samarbete mellan Sverige och Israel bör upphöra.

- att Sverige bör ta initiativ i EU för att bojkotten mot Palestinska myndigheten skall upphävas.

- att Sverige i EU bör väcka frågan om ifall Israel kan anses uppfylla människorättsklausulen i associationsavtalet och, om inte, ta initiativ till konkret åtgärder från EU:s sida i enlighet med EU:s agerande mot andra länder som bryter mot människorättsklausuler i ingångna avtal.

- att Sverige i internationella organ bör väcka frågan om skadeståndskrav mot Israel för den förstörelse som orsakades under Libanon-invasionen (enligt förslag av folkrättsexperten Ove Bring).

- att Sveriges regering på lämpligt sätt bör främja en fredskonferens om Mellanöstern på grundval av de idéer som nyligen framförts i internationell press av ett stort antal respekterade internationella personligheter, bla f d statsminister Ingvar Carlsson

Vi ser fram emot ett svar där utrikesministern ger sin syn på dessa frågor.

KD VIII Elite High

d6_nid: 
78