Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

PGS välkomnar beslutet att stå som värd för två givarkonferenser i Stockholm för att bidra till återuppbyggnaden av Libanon och för att lindra den humanitära situationen i Gaza. PGS beklagar dock att världssamfundet, inklusive den svenska regeringen, inte tycks beakta de bakomliggande orsakerna till våldet i Mellanöstern.

Genom Israels fortsatta ockupation av Shebaagårdarna, som av Libanon och Syrien betraktas som libanesiskt territorium, och genom att Israel fortfarande håller libanesiska fångar, har libanesernas antagonism mot Israel hållits vid liv. Detta har utgjort, och kommer även framöver att utgöra, en bördig jordmån för Hizbollah och genom Israels fortsatta ockupation av Golanhöjderna omöjliggörs dessutom fred med Syrien, som allmänt anses som Hizbollahs främsta uppbackare jämte Iran.

Vi anser att det är bra och av stor vikt att Sverige och världssamfundet ger bistånd till det palestinska folket, men det måste kombineras med kraftfulla åtgärder för att ockupationen ska upphöra och att en livskraftig palestinsk stat bildas utifrån 67- års gränser.

Så länge Israel fortsätter sin ockupation av palestinsk och arabiskt mark blir det aldrig fred och stabilitet i Mellanöstern hur mycket bistånd omvärlden än ger!

För att framöver få till stånd en varaktig fred och för att den skall kunna slå rot och för att en läkeprocess skall börja krävs dock mer. Bland annat måste krigsförbrytare ställas inför rätta och straffas, oavsett vilken sida de stridit på. I dagsläget bör världssamfundet kräva att Israel betalar skadestånd för det som de systematiskt bombat och förstört. Israel deltar inte i givarkonferenserna, men deltagarna bör diskutera frågan då vi anser att det är hög tid att krav ställs på Israel.

PGS välkomnar FN:s initiativ till fredsbevarande trupp i Södra Libanon men vi önskar att FN även skulle stödja palestiniernas sedan länge ställda krav för att internationell trupp ska skickas till palestinskt område.

Nike

d6_nid: 
84