Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

När Israels försvarare kritiserar bojkott och sanktioner som metod i kampen för ett slut på ockupationen, blir läsningen lika beklämmande som förvirrande. Det är ytterst allvarligt att i detta sammanhang välja att inte med ett enda ord nämna bojkottens ursprung; och utan inblick i det så kallade BDS-uppropet blir det väldigt lätt för en debattör att blanda bort korten då läsarna förleds att tro att bojkottens ursprung skulle komma från politiska krafter utanför Palestina.

För snart tio år sedan (9 juli 2005) publicerades det palestinska BDS-uppropet, som uppmanar internationella organisationer och enskilda individer att införa breda bojkott- och sanktionsåtgärder mot Israel, till dess att Israel lever upp till sina skyldigheter enligt internationell rätt och erkänner palestiniernas rätt till självbestämmande.

BDS står för bojkott, desinvestering och sanktioner. ”We, representatives of Palestinian civil society, call upon international civil society organizations and people of conscience all over the world to impose broad boycotts and implement divestment initiatives against Israel siminal to those applied to South Africa in the apartheid era.”

Detta gjordes i god, långvarig palestinsk anda av civilt ickevåldsmotstånd mot Israels ockupation och med bakgrund av att palestinierna alltsedan 1948 upplevt Israels brott mot mängder av FN-resolutioner och internationell rätt. Vad som behövdes var internationellt stöd och solidaritet för att få en ändring till stånd.

Palestinagrupperna i Sverige, PGS, hörsammade BDS-uppropet och fortsätter att arbeta i dess anda tillsammans med en stadigt växande, internationell BDS-rörelse. Allt annat vore omöjligt och omoraliskt för en organisation, som har till uppgift att ge stöd åt det palestinska folkets rättigheter och verka för en rättvis fred. Med den politik som Israel bedriver ligger en rättvis fred dessvärre inte inom synhåll. Därför är BDS viktigt.

På sistone har politiker, debattörer, ledarskribenter samt pro-israeliska nätsidor kritiserat BDS-engagemanget. De ställer tveklöst upp till ockupationsmaktens försvar och sväljer därmed Israels brott mot internationell rätt vad gäller övervåld och kollektiva bestraffningar mot palestinier, den ohämmade utbyggnaden av olagliga bosättningar på ockuperad mark, bygget av muren samt anläggande av apartheidvägar med mera. PGS kan inte ge stöd åt dessa brott. Det vore att svika det palestinska folket och alla de svenskar, som tar avstånd från Israels brottsliga verksamhet och som vill se ett slut på den.

BDS-kritiker använder sig av det kända och billiga greppet, att försöka rikta uppmärksamheten mot andra stater med tvivelaktigt rykte för att på så vis ifrågasätta bojkotten av Israel. Av naturliga skäl tar Palestinagrupperna i Sverige som organisation endast ställning i frågor, som rör Palestina-Israelkonflikten. Enskilda medlemmar kan förstås även engagera sig i bojkott av andra nationer än Israel, till exempel Marocko, som på ett liknande sätt ockuperar grannlandet och bygger mur. Kritikerna är givetvis välkomna att starta rörelser för bojkott av Kina, Indonesien, Vietnam, USA, Sverige och vadhelst för länder de räknar upp och väljer att fokusera på.

I en av de artiklar som nu sprids mot kravet på bojkott har ordet israeliska företag bytts ut mot judiska företag. Det är ett orättfärdigt försök, att anklaga BDS-rörelsen för antisemitism. PGS har aldrig någonsin uppmanat till bojkott av judiska företag och kommer aldrig att göra det!

För PGS är det en självklarhet att i det antirasistiska arbetet aktivt kämpa mot antisemitism. Vi kommer fortsätta att hörsamma palestiniernas BDS-upprop och uppmana till bojkott, desinvestering och sanktioner till dess att Palestina är befriat från ockupation, muren är riven, palestinska medborgare i Israel har tillerkänts sina rättigheter till full jämlikhet och flyktingfrågan har lösts i enlighet med FN-resolution 194. Allt annat vore ett svek mot det palestinska folket.

Styrelsen Palestinagrupperna i Sverige

Premium Footwear & Clothing Store