Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

 

Torsdagen den 23 mars ordnade palestinska föreningen i Stockholm tillsammans med Jerusalemkommitten och med stöd av PGS och Jipf ett fackeltåg. Parollerna var "Jerusalem, en stad för alla", "Stoppa bosättningarna!" och "Häv ockupationen av Palestina!". Folk tågade under tystnad till myntorget och delade ett förklarande flygblad: "Orden har tagit slut, vi låter tystnaden tala". Utanför riksdagshuset läste Nael Toukan, ordförande i Palestinska föreningen i Stockholm upp ett öppet brev adresserat till regeringen och utrikesminister Margon Wallström.  

Kära utrikesminister Margot Wallström.

I december 2016 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2334 som slår fast att bosättningarna är olagliga och att Israel skall upphöra expansionen av bosättningar. Den israeliska regeringen ”svarade” direkt på resolutionen med att presentera planerna att utvidga bosättningarna med 6 000 hem och med att accelerera rivningarna av palestinska hus. Enbart under första veckan i januari 2017 var rivningstakten fyra gånger så högt som genomsnittet för en vecka under 2016 och nästan åtta gånger så högt som 2015 enligt Förenta nationernas kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA).

Enligt den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem har husrivningarna i Östra Jerusalem nått nya rekord 2016, värst sedan 2004 då dokumenteringen startades. Nyligen har Israels parlament tagit beslut om en lag, som retroaktivt legaliserar konfiskering av privatägd palestinsk mark. Därmed öppnas dörren i förlängning för annekteringen av Västbanken, som flera israeliska regeringsmedlemmar öppet förespråkar. Mot alla dessa enligt internationell rätt olagliga israeliska aktioner har den svenska regeringen och dess utrikesministerium tagit en klar ställning.

Sverige har erkänt staten Palestina 2014 och du personligen har på ett modigt sätt försvarat dem rättsstatliga principerna. När dock utrikesministerium i sitt senaste uttalande från 1.2.2017 indirekt ”ifrågasätter starkt Israels vilja att nå en tvåstatslösning”, så anser vi att Israel i sina handlingar visar att den aktivt motarbetar tvåstatslösningen. Detta bådar inte gott för framtiden varken för palestinierna, israelerna eller hela regionen. Om den negativa utvecklingen ska förändras måste de upprepade fördömandena stödjas av konkreta politiska och ekonomiska åtgärder. Det har blivit svårare med en ny amerikansk administration, som inte tar avstånd från den israeliska bosättningspolitiken utan t.o.m. flirtar med tanken att i strid med internationell rätt erkänna Jerusalem, som Israels huvudstad. Därför måste EU ta ledningen i kampen för tvåstatslösningen:

- Sverige måste ta initiativ för att EU ska erkänna staten Palestina. Ett liknande försök måste göras i FN:s säkerhetsråd, även om man måste räkna med ett amerikanskt veto. Det handlar inte enbart om en symbolisk handling. Palestina måste ges möjligheten att möta staten Israel i alla internationella sammanhang på samma diplomatiska nivå och även dra Israel inför ICC.

- Ekonomiska påtryckningar: Det borde vara Israel och dess företag, som aktivt måste bevisa att varken produkterna eller produkternas ingredienser kommer från ockuperat område. Detta gäller även serviceprodukter. T.ex. måste en leverantör av ett dataprogram bevisa att utvecklingen eller del av den inte har skett på ockuperat område.

- Akademiska påtryckningar: Det gäller samma bevisbörda för universitet och forskningsinstitutioner. Dessa måste bevisa att de har inget samarbete med företag och institutioner på ockuperad mark och inte arbetar på projekt som direkt eller indirekt stödjer ockupationen.

Palestinska föreningar och organisationer med stöd av PGS, JIPF och Jerusalemkommittén

Jordan Release Dates 2018