Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /data/0/a/0a9f194f-5f91-48a8-a8b4-17d51c38dd9b/nublirdetnytt.palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

Uttalanden från PGS

Uttalande av PGS kongress 17-18 maj 2014

Palestinagruppernas kongress välkomnar beslutet av de palestinska organisationerna Fatah och Hamas att inleda samarbete med målet att åstadkomma en enighet i kampen för en varaktig lösning av Israel/Palestinakonflikten och genomföra demokratiska val till en regering för det palestinska folket. Försoningsprocessen innebär ett stort framsteg för möjligheten till en tvåstatslösning utifrån FN:s resolutioner i frågan, med ett fritt och livskraftigt Palestina sida vid sida i fred med Israel, med Östra Jerusalem som huvudstad, och en rättvis lösning av flyktingfrågan.

2014 har av FN förklarats för det internationella året för solidaritet med det palestinska folket. Vi uppmanar den svenska regeringen och EU att tillfället i akt att omsätta detta i praktiken genom att uppmuntra och stödja processen för fred och försoning, inte bara i ord utan också genom konkret handling.

Sverige och EU bör i det internationella samfundet ta initiativ för att få en rättvis lösning till stånd, och snarast följa Islands och över 100 andra länders initiativ att diplomatiskt erkänna staten Palestina inom dess av FN erkända gränser.

Uttalande från Sjöviksseminariet 2013

Vi drygt 100 personer, församlade till seminarium på Sjöviks folkhögskola 14-16 juni 2013 om Palestinakonflikten, är förvånade och bestörta över biståndsminister Gunilla Carlssons förslag att Sverige bör dra ner biståndet till Palestina - eftersom biståndet enligt Carlsson inte visar önskvärda resultat.

Ny rapport: Israeliska restriktioner ökar kostnader för bistånd till palestinier

Israels rese- och rörelserestriktioner på ockuperat palestinskt territorium för humanitära insatser och biståndsarbete kostar givare och skattebetalare åtminstone 4,5 miljoner USD varje år (drygt 28,5 miljoner kronor), visar en ny rapport som presenteras i dag av Association of International Development Agencies (AIDA), en koalition av fler än 80 internationella biståndsorganisationer verksamma på det ockuperade palestinska territoriet. I rapporten ”Restricting Aid – The Cost of Delivering Assistance in the OPT” vädjar organisationerna om att det internationella samfundet ska uppmana Israel att ta bort hindren som försvårar för biståndsarbetare och det material de har med sig att röra sig fritt mellan de palestinska samhällen man arbetar i.

Uttalande från Sjöviksseminariet 2011

Vi, deltagare i det nionde Sjöviksseminariet – norra Europas största årliga forum för samtal och diskussioner kring Israel/Palestinafrågan – uttalar härmed vårt stöd för det folkliga ickevåldsmotståndet mot den israeliska ockupationen i Palestina. 

Vi uppmanar till stöd för det så kallade BDS-uppropet, som undertecknats av över 200 olika organisationer inom det palestinska civilsamhället, och som innefattar Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner riktade mot Israel tills landet  

- upphör med diskrimineringen av sina palestinska medborgare   
- avbryter bosättningspolitiken på Västbanken och drar sig tillbaka från allt ockuperat område    

Sverige måste fördöma Israels attacker mot palestinska demonstrationer

I går, den 15 maj uppmärksammades 63-årsdagen av den palestinska Katastrofen, Al Nakba då mer än 700 000 palestinier fördrevs och över 400 byar raserades. En fördrivning som pågår än i dag genom Israels ockupationspolitik.

Demonstrationer hölls över hela världen för att uppmärksamma detta och palestinier samlades i tusental på Västbanken, i Gaza och i länderna runt omkring för att kräva ett slut på 63 år av fördrivning och 44 år av ockupation.

Demonstrationerna bemöttes av brutalt våld från den israeliska armén som angrep obeväpnade folkmassor med stridsvagnar och automatvapen. 15 personer har hittills konstaterats döda, flera hundra skadades och många arresterades.

Uttalande från Sjöviksseminariet: Civila samhället kräver bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel

I helgen den 4-6 juni har 130 deltagare träffats på Sjöviks folkhögskola för att diskutera det palestinska uppropet för BDS; bojkott, avinvesteringar (divestment) och sanktioner.Deltagarna bestod av enskilda individer samt medlemmar från olika organisationer och nätverk i Sverige, andra länder i Europa samt från det ockuperade palestinska området och Israel.

Det palestinska uppropet manar omvärlden att ta sitt ansvar för att skydda det palestinska folkets rättigheter och ställa krav på Israel att följa folkrätten. BDS är ickevåldsliga metoder för att omsätta dessa krav till praktisk handling. BDS bygger på att ett brett deltagande och samarbete på gräsrotsnivå kan leda till resultat.

Nu måste Bildt och EU gå från ord till handling!

Den blodiga israeliska attacken mot fredliga Ship to Gaza-passagerare borde vara droppen för också de mest inbitna Israelvänner och en signal till Sverige och EU att gå från ord till handling. Det räcker inte längre med fördömanden, efter 43 års ockupation vet vi att sådant inte påverkar Israel. Om andra länder begått liknande brott skulle en västlig intervention redan varit på väg. Det minsta man kan begära är att EU upphäver sitt associationsavtal med Israel och inför riktade sanktioner mot alla israeliska befattningshavare som är skyldiga till blodbadet på fredsaktivister.

Per Gahrton, ordförande PGS

IKEA måste omedelbart upphöra med leveranser till israeliska bosättningar på palestinskt område

När Ikea skall förklara Ikea Israels policy talar de om "leveransproblem" till de palestinska områdena och har uppenbarligen inte förstått att kritiken i första hand handlar om att de levererar varor till illegala israeliska bosättningar på Västbanken som inte får räknas till staten Israel.

Öppet brev till IKEA

Sveriges Radio har avslöjat att IKEA levererar varor till illegala israeliska bosättningar på palestinskt ockuperat område. Till palestinska orter i samma område levererar IKEA inte.

Sidor

Prenumerera på RSS - Uttalanden från PGS